– Absurd at ingen utnyttar infrastrukturen – Reisehit.no
Til framsida
29. januar 2019
– Absurd at ingen utnyttar infrastrukturen

ytring

Trapper og anleggsvegar i fjella er gode utgangspunkt for unike turisttilbod. Det meiner Joakim Systaddal, som har lukkast med guida fjellturar i ytre Sogn.

Vi snakkar om sjølve grunnlaget for Høyanger som industristad: Kraftutbygginga. Derfrå har vi trappene, men også anleggsvegar – langt innover i det som for mange turistar er den reinaste villmarka.

Det negative perspektivet kjenner vi: Regulerte vatn, demningar og anleggsvegar er sår i naturen. Slike inngrep gjer det vel uinteressant å trekkje turistar hit?

Heilt feil, ifølgje Joakim Systaddal. Eldsjela frå Hyllestad, som mellom anna har vore prosjektleiar for næringsutvikling der ute, er no tilsett i Balestrand kommune. Likevel er han aktiv i fleire verksemder i heimkommunen.

Joakim Systaddal har suksess med guida turar i Hyllestad, men han meiner at fleire av føresetnadane er betre for å lukkast i Høyanger. Foto: Lihesten.com / Peter Førsund

Det mest interessante i denne samanhengen er dei guida turane han har vore med på å utvikle. I trå med den generelle trenden at turistar ynskjer å oppleve noko ekte og noko dei ikkje har opplevd før, har han vore med på å etablere opplevingsturar til Lihesten. Neste sesong satsar han på daglege turavgangar frå Hyllestad.

– Men eigentleg burde utgangspunktet for slike konsept være betre i Høyanger, meiner Systaddal. Lihesten er rett nok ein liten attraksjon i ytre strøk, men ikkje så lett tilgjengeleg for den gjengse turist:

– Lihesten er jo meir som «svart løype», som krev mykje innsats å komme seg opp på. At ingen utnyttar den infrastrukturen som er i Høyanger, med trapper, anleggsvegar og merka turstiar, er absurd, hevdar Systaddal.

Mange turistar er nemleg alt anna enn turvande. Her gir infrastrukturen i Høyanger mykje enklare tilkomst. Og berre det å kunne frakte mat og forsyningar på ein effektiv måte, vil være noko heilt anna i Høyangerfjella enn det er å få det opp på Lihesten.

I 2016 var Lihesten tema for ein lengre reportasje i A-magasinet. Fokus var på drittvêrsturar, ei ramme mange turistar opplev som eksotisk (faksimile frå facebooksida til Lihesten.com).

Systaddal understrekar at dei guida turane slett ikkje berre handlar om ei storslått naturoppleving på ein fin solskinsdag. Det er viktig å utvikle eit konsept som høver godt i typisk vestnorsk gråvêr også:

– Det handlar om å fortelje dei gode, lokale historiene. Det handlar også om mat og drikke, og rett og slett å kunne snakke med ulike folk. Alt dette er med på å gi turistane ei unik oppleving, uansett vêr, fortel Systaddal.

Opplevinga dei formidlar i Hyllestad er også blitt lagt merke til. A-magasinet hadde ei reisesak over sju sider på dette – typisk nok i gråvêr. Slik omtale er gull verdt, men berre ein av byggeklossane som må til for å lukkast med fjellturisme:

– Det skortar som regel ikkje på kreative idear om nokon først set seg ned for å «koke i hop noko». Men for å lukkast, må nokon tore å satse, og dei må ville dette, poengterer Systaddal.

Leiar av Høyanger Turlag, Knut Strømmen, peikar på overnatting som eit sentralt satsingsområde for å lukkast med fjellturisme i Høyanger:

– Vi manglar gode overnattingstilbod for turfolk. Vi ligg litt utanfor hytte-til-hytte løypa til DNT, det blir for stor avstand mellom nordlegaste hytte i Stølsheimen (Sylvarnes), og Longevasshytta nord for Jølstravatnet.

I Høyanger sentrum er det to hotell, men friluftsfolk er ikkje alltid typiske hotellgjester.

– Ein campingplass ville vere eit godt utgangpunkt for denne typen turistar. Berre det å leggje til rette for bubilparkering og campingvogner, med dei fasilitetane dei treng, ville vore viktige steg i riktig retning, meiner Strømmen.

Men nokon må altså ha interesse for å utnytte desse moglegheitene, og våge å ta desse stega. Kanskje det er deg? Ta i så fall kontakt med Høyanger Næringsutvikling for ein konstruktiv prat!

Høyanger kommune har mange flotte fjell og fjellområde, og er også ein inngangsport til det populære turområdet Stølsheimen. Kan vi utnytte det betre i reiselivssamanheng?

Kva må du tenke på?

Om du blei inspirert av dei moglegheitene Systaddal nemner her, gir han deg desse tipsa på vegen:

– Du må sikre deg god kompetanse, enten ved å knytte til deg folk med spesialkunnskap innan historieforteljing, mat og drikke, eller kva det måtte vere du vi fokusere på – eller du må ta kurs i dette sjølv.

– Tek du med folk på tur, må du minimum ha kurs i grunnleggjande førstehjelp.

– Du må ha ein plan for krisehandtering. Spesielt om du satsar på større grupper, men uansett kan uventa ting skje, og da må du vite korleis du skal handtere det.

– Du må være interessert i folk, og kunne snakke med ulike mennesketypar.

– Du må definere eit realistisk nivå for satsinga, og vere innstilt på å bygge stein på stein over tid.